SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

Hem
Upp
Att anlita juridiskt ombud
Hjälp-sida
Kontaktformulär för advokater
Ta hjälp av Ombud

Hjälp-sida

Vi kan hjälpa till med råd, tips och hjälp till trafikskadade

Vi läser igenom ditt ärende och bedömer om det är av den typ som kan få juridisk hjälp via trafikförsäkringen, rättshjälp eller rättsskyddsförsäkringen. Det är därför av stor vikt att du så noggrant som möjligt redogör för ditt problem och vad som hänt.

Det kan gälla hjälp under en pågående skadereglering, och det kan gälla hjälp om du inte är överens med försäkringsbolaget. Det kan också gälla vid en eventuell tvist med bolagen.

Vi tillämpar alltid strikt tystnadsplikt och behandlar alla uppgifter strikt konfidentiellt.

Om vi bedömer att du bör ha juridiska råd och hjälp, så sänder vi ditt ärende vidare till en lämplig advokat eller jurist som vi samarbetar med. Denne kommer sedan att kontakta dig för vidare information.

Alla jurister som Whiplash Info rekommenderar ger en första kostnadsfri rådgivning. Du kan därför ta direktkontakt med någon av dem och berätta att du tar kontakt genom WhiplashInfo, så får du hjälp på samma villkor. Du hittar dem via denna länk.

Vi kan inte hjälpa till i rent medicinska frågor. I sådana fall hänvisar vi till Whiplash Info Hjälp-Forum, där flera tusen medlemmar kan ge råd och tips till varandra.

Om du vill ha vår hjälp skriver du till oss via denna e-postadress den e-postadress som denna länk leder till (jag skriver inte ut e-postadreser i klartext då vi annars blir spammade) så kommer vi att kontakta dig. Alla uppgifter du delger oss är givetvis sekretesskyddade. Du behöver inte alls vara duktig på att skriva.

Vi kommer då att kontakta dig för hjälpa dig få bästa möjliga skadereglering. Allt sker konfidentiellt. Beskriv så utförligt som möjligt din skadehistorik, samt hur långt ditt skaderegleringsärende har kommit.

Hem ] Upp ]

Hosted by   Binero AB      Microsoft programvaror

Copyright © 2001-2015 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.