SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

 

Sakkunnigläkarnas dubbla roller

"Kan man lita på deras kompetens?"

Det är inte självklart att Folksam skulle avbryta samarbetet med en sakkunnigläkare som fuskat i sin forskning. Det säger bolagets skadechef, olycksfallsskador, Thomas Hansell:

-Det beror på vad det är för fusk, säger han men tillägger att det skulle bli en utredning.

Bland de sakkunnigläkare som försäkringsbolagen anlitar finns det dem:

  • som avsatts från sitt arbete på grund av forskningsfusk.

  • som har miljoninkomster på att åta sig upp emot 1500 utredningsfall per år utöver en ordinarie heltidstjänst på ett stort sjukhus (dvs ca sju utredningar per dag räknat på 200 årsarbetsdagar).

  • vars forskning prickats av ett etiskt råd. 

  • som prickats för att ha skrivit ut för mycket narkotiska preparat och bl a beskyllt en kollega för att ha blivit av med sin legitimation, trots att det var falskt.

  • som i sin roll som behandlande läkare rekommenderat en viss invaliditetsgrad, som samma person sedan avslagit i sin roll som sakkunnigläkare.

Det här är några exempel och listan kan göras längre. Frågan är om försäkringsbolag som anlitar dessa läkare känner till det här, om de bedömer det som allvarligt, lik som hur rekrytering och fortbildning av sakkunnigläkare går till.

En fråga om trovärdighet

Henrik Ask är avdelningschef på personskador på if skadeförsäkringar (fd Skandia) och han betonar att det här är en fråga om trovärdighet:

-Det vore förödande för oss om läkarna har en tvivelaktig bakgrund. När vi rekryterar sakkunnigläkare gör vi det seriöst. Det är viktigt för rättssäkerhetens skull. Sakkunnigläkare ska göra en medicinsk analys av en skada, som i sin tur är underlag för bedömningen av samband och storleken på en ersättning. Läkarna kan också anlitas som vittnen/medicinska specialister vid rättsliga tvister för att ge medicinsk bakgrund till en skada.

De nämnda exemplen gäller läkare som några av våra största försäkringsbolag anlitar vid utredningar av skador och/eller som sakkunnigvittne vid tvister mellan försäkringsbolag och kund.

Till skillnad från behandlande läkare, har sakkunnigläkarna inget ansvar mot socialstyrelsen, bara mot det försäkringsbolag de är anlitade av.

Kräver oförvitligt förflutet

Thomas Hansell är skadechef, olycksfallsskador, på Folksam:

-De läkare vi anlitar ska vara specialister inom respektive område och ha ett oförvitligt förflutet. Vi anlitar inte läkare om vi har kännedom om något annat.

Om Folksam kände till att en av deras anlitade läkare hade fuskat är det ändå inte säkert att samarbetet skulle upphöra, enligt Thomas Hansell:

- Det beror på vad det är för fusk. En utredning skulle det bli.

Han säger sig inte känna till de nämnda exemplen, men medger att de låter bestickande:

- Det är ju brister i omdömet.

Agneta Berggren är funktionell specialist på Trygg Hansa:

- Det här är allvarligt. Vi vill ha läkare med gott omdöme, det är det viktigaste tillsammans med formell kompetens och förmågan att samarbeta. Skulle vi få reda på att någon är prickad, skulle vi säga upp avtalet. Och vi skulle inte skriva ett avtal med en prickad läkare om vi kände till det.

Agneta Berggren säger sig ha hört talas om att någon läkare är fälld för forskningsfusk, men ingen som Trygg Hansa anlitar, såvitt hon vet.

-Vi har bett om etiska regler för branschen: Ännu finns inga sådana på pränt, men Försäkringsläkarföreningen har tagit emot förslaget och det finns i deras protokoll, säger hon.

Henrik Ask säger att han hört talas om läkare som åtar sig väldigt många utredningar, men han tror inte att det behöver vara ett problem.

- Många av utredningarna är väldigt enkla för en medicinsk specialist, enkla svar på få frågor. Däremot det andra, med prickningar och fusk, det gör mig bekymrad om det är så, säger han.

Rekryteringen av sakkunnigläkare sker som regel på rekommendation. Men kretsen av sådana läkare är inte så stor, många av dem känner varandra. Thomas Hansell på Folksam ser inte det som något stort problem:

-De är i och för sig ingen stor skara och säkert är många av dem bekanta och rekommenderar varandra, men vi lyssnar på dem vi har förtroende för och gör självständiga bedömningar, konstaterar han.

Agneta Berggren tror också att läkarna rekommenderar varandra, men också hon liksom Thomas Hansell säger att de lyssnar på referenser från dem de litar på..

Förslag till förbättringar

  Belastningsskadecentrums chef, Håkan Johansson, och försäkringsöverläkaren i Västerbotten, Jan Weibring, har enats om några förslag för att dels förbättra förut sättningarna för försäkringsläkarna och sakkunnigläkarna, dels för att öka rättssäkerheten för patienterna.

Förslaget går bland annat ut på att förbättra rutinerna så att försäkrings/sakkunnigläkarna får bättre underlag från de läkare som undersökt patienterna. De båda anser att underlaget i dag ofta är alltför dåligt, den kliniska bilden måste bli tydligare. De båda föreslår också en kontinuerlig utbildning och någon form av instans som granskar försäkrings/sakkunnigläkarnas utlåtanden.

Henrik Ask tycker förslagen är bra.

- Fortbildning är alltid bra och det är viktigt att försäkringsbolagen arbetar aktivt med sina läkare och diskuterar aktuella frågor. Försäkringsbolagen har ett stort ansvar. Vi behöver ha de här frågorna under lupp. Granskningsnämnd... varför inte, säger han.

Agneta Berggren är lite mer reserverad till en granskningsinstans:

-Jag har inget emot det, bara det inte blir en massa byråkrati. Formerna bör diskuteras.

När det gäller underlaget, säger hon att läkarna själva ska säga ifrån om det inte är tillräckligt. Det är deras ansvar och då måste vi se till att det kompletteras. Någon slags fortbildning skulle hon välkomna, i dag får bolagen själva arrangera sådana.

Inte nödvändigt

Thomas Hansell på Folksam tycker inte att det är nödvändigt med varken utbildning eller granskningsinstans.

- Fortbildning finns redan inom ramen för Försäkringsläkarföreningen. Tja, utbildning kanske det inte är, men ett erfarenhetsutbyte i alla fall. Granskning behövs inte, det sker redan i och med att ärenden kommer upp till prövning i olika instanser, säger han.

Däremot tror Hansell att utbildningsfrågan kommer att diskuteras mer längre fram inom EU:

- Vissa länder har omfattande utbildning av försäkringsläkare, men det ligger längre fram i tiden för vår del.


Publicerat med godkännande av Belastningsskadecentrum

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.