SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

Rehabilitering

Rehabiliteringen efter ett whiplashtrauma bör starta omgående för att nå bäst effekt och förebygga framtida besvär.

Många drabbade uppsöker inte sjukvården i direkt anslutning till olyckan som påverkar nacken.

Det är dock av största vikt att söka läkare akut.

De som uppsöker sjukvården hamnar oftast i primärvården. Det är då viktigt att en och samma läkare håller i utredningar, behandlingar, remitteringar och intyg. Denne läkare måste fungera som en fast punkt för patienten.

Rehabilitering har i praktiken upphört inom den allmänna vården.

Som inom så mycket av den offentliga verksamheten lider även området rehabilitering av frånvaro av strategiska beslut, ledning och styrning från ledande nivå.

Resultatet har blivit ett stort kaos där ingen av de aktörer som utsetts av riksdagen tar något övergripande ansvar för den enskilde individen i den totala rehabiliteringsprocessen. Eftersom riksdagen har garanterat sig själva monopol genom den allmänna sjukförsäkringen lämnas den enskilde i händerna på revirtänkande myndigheter som var och en - mer eller mindre motvilligt - utsetts att vara delansvarig inom rehabilitering.

Mycket av problemen kan härledas till att riksdagen splittrat begreppet rehabilitering till

  • Medicinsk rehabilitering, och

  • Arbetsinriktad rehabilitering

Den som vill förstå det kaos som riksdagen medvetet skapat och hur illa rättstryggheten blivit inom rehabiliteringen kan läsa Rehabilitering med förhinder av Susanne Ekblad.

Multidisciplinär rehabilitering

Den bästa form av rehabilitering av skadade med en mångfacetterad skadebild - dit hör bland andra skadade av whiplashvåld - är så kallad multidisciplinär rehabilitering.

Det innebär att ett team av olika specialister - läkare, sjukgymnast, kurator mm - kopplas in och samverkar kring rehabiliteringen.