SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

REHSAM

Ett forskningsprogram som ska hitta de
bästa metoderna för att behålla och få
tillbaka arbetskapaciteten hos människor
som till exempel drabbats av psykisk
ohälsa eller långvarig smärta

REHSAM programmet kommer att anordna
ett symposium om aktuell
rehabiliteringsforskning inom ramen för
rehabiliteringsgarantin den
8 maj 2012. Mera information kommer att
spridas under hösten 2011