SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp

Dagboksblad (händelser), mål nr T10582-01 Stockholms Tingsrätt

Jag har valt att publicera detta dagboksblad. Skälet är att visa hur Svälta Räv fungerar, dvs att förhala en domstolsförhandling på helt lagliga juridiska grunder. Det sker genom att domstolarna sällan sätter ned foten och säger i från, dvs tillämpar processledning. 

Det finns ännu värre exempel...

Datum Aktbilaga Händelse
2001-07-11 1 STÄMNINGSANSÖKAN
2001-07-11  2-13 Bilagor
2001-07-11 14 Fullmakt
2001-07-11 15 Registreringsbevis
2001-07-30 16-17 Stämning enligt sändlista
2001-08-08 18- Komplettering till stämningsansökan jmte bilaga fr kdnomb Svinhufvud
2001-08-08   Ab 18 exp t kdn f.yttr samtidigt som svaromål
2001-08-16 20-21 Svaromål jmte bilaga fr sdnomb Björkstedt
2001-08-16 22 Fullmakt
2001-08-16   Ab 20-21 exp kdnomb Svinhufvud f yttr s. 7.9.01
2001-08-22   Kdnomb Svinhufvud gm sekr samt sdnomb Björkstedt bokade till muf 16.11.01 kl 13.15./MN
2001-08-23 23-27 Kallelse enligt sändlista
2001-08-30 28-29 Skrift m bil fr kdnomb Svinhufvud
2001-09-05   Ab 28-29 exp sdnomb Björkstedt f yttr s.25.9.
2001-09-25 30 Anståndsbegäran td 9.10.01 fr sdnomb Björkstedt
2001-09-26   Ab 30 med beviljat anstånd exp båda omb./MN
2001-10-02   Tel fr Christina Nyberg, Länsförsäkringar, som uppl att deras ombud i detta mål tillträtt annan tjänst. Länsförsäkringar söker annat ombud, men kommer troligen att behöva begära ytterligare anstånd samt att huf 16.11.01 ställs in. Länsförsäkringar återkommer skriftligen./MN
2001-10-08 31 Skrift ang ombudsbyte samt anståndsbegäran td 31.10.01 fr sdn Länsförsäkringar
2001-10-08 32-33 Fullmakt och Registreringsbevis Lånsförs.
2001-10-08   Ab 31 med beviljat anstånd exp båda ombuden./MN
2001-11-01   Tel med sdnomb Ove Lundgren som pga arbetsanhopn begär och erhåller anstånd td 9.11.01 under förutsättning att rotelinnehavaren inte har annan åsikt./MN
2001-11-12   Tel från sdnombud Ove Lundgren som beg ytterligare anstånd. Han ombeds att faxa eller att kontakta rm Johansson ang anstånd./af
2001-11-12   Ab 18-19 exp adnombud Lundgren per fax./sf
2001-11-12 34-35 Yttrande jmte bilaga fr sdnomb Lundgren (fax)
2001-11-13   Ab 34 och 35 inkom i original.
2001-11-13   Ab 34-35 exp per fax f.k till kdnomb Svinhufvud
2001-11-16 36 Protokoll från muntlig förberedelse
2001-11-16 37 Remiss (ingavs av kdn vid muf)
2001-11-23   Ab 36 exp båda omb (yttr s. 17.12.01 fr i.da)
2001-11-29 38 Yttrande fr kdnomb Svinhufvud
2001-12-03   Ab 38 exp t sdnomb Lundgren f yttr s. 13.12.01
2002-01-10   Tel;.påmint om yttr över ab 38 gm sekr.;MN
2002-01-23 39 Förelåggande, Ove Lundgren
2002-01-31 40 Yttrande fr sdnomb Lundgren (fax)
2002-02-01   Ab 40 inkom i original.
2002-02-07   Ab 40 exp t kdnomb Svinhufvud f ev yttr s. 18.2
2002-02-20 41 Yttrande fr kdnomb Svinhufvud
2002-02-21   Ab 41 exp sdnomb Lundgren f.k /MN.
2002-04-11   Bevakning; yttrande fr sdnomb Lundgren s. 27.5
2002-06-04   Tfn samtal med Ove Lundgren som uppger att han kommer att inkomma med yttrande beträffande de punkter som framgår av protokollet från muffen senast den 14 juni 2002./tn skoog
2002-06-19   Tel med sdnomb Lundgrens kollega, Kurt Hagström, som begär och erhåller anstånd med ovannämnda yttrande td 28.6.02./MN
2002-07-02 42 Förelåggande , Ove Lundgren
2002-07-12 43 Skrift från Lundgren
2002-07-15   Ab 43 för yttrande till Svinhufvud
2002-08-27 44 Yttrande fr kdnomb Svinhufvud jmte
2002-08-27 45 Bevisuppgift fr kdnomb Svinhufvud
2002-09-06   Ab 44-45 t sdnomb Lundgren f yttr s 020916
2002-09-18 46 Föreläggande , Ove Lundgren
2003-03-31   BESLUT: Enär rotel 405 enligt lagmannens beslut skall upphöra omlottas målet till annan avdelning (avd 6) på tingsrättan./e. Marie Nilsson
2003-04-02   Ab 46 med nytt föreläggande exp till omb + part
2003-04-09 47 Yttrande fr svdombud .
2003-04-10   Ab 47 exp för yttrande sd 23/4 till kdnombud
2003-04-14 48 Yttrande fr kdnombud
2003-04-14   Ab 48 med meddelande exp båda ombuden
2003-05-22   Kdnombud återkommer när målet kan sättas ut, de inväntar yttrande betr ny undersökning som gjorts i Tyskland. Länsrätten skall även yttra sig.
2003-06-02 49-53 'Skrivelse med bil fr kdnombud
2003-06-03   Ab 49-53 exp FK till svdombud
2003-08-27 54 Skrivelse fr kdnombud
2003-08-27 55 Kopia av sammanställning fr SBU
2003-08-27 56 Kopia av vårdprogram för whiplash
2003-08-28   Ab 54-56 exp för yttr sd 12/9 till svdombud,
2003-08-28   Ska sättas ut till Huf
2003-09-08 57 Skrivelse fr svdombud
2003-09-15   Bokat Huf td 3-4/3 med bägge ombuden
2003-09-15   Svdomb skall ink med adresser till samtl vt.
2003-09-15 58 Skrivelse fr svdombud
2003-09-15 59 Kopia av yttrande fr läkare
2003-09-15 60 Kopia av yttrande fr försäkringsläkare
2003-09-15   Ab 58-60 exp FK till kdnombud
2003-09-15 61-65 Kallelse enligt sändlista
2003-09-15 66-71 Kallelse enligt sändlista
2003-09-16 72 Skrivelse med adressuppg. fr svdombud
2003-09-16 73-75 Kallelse enligt såndlista
2003-09-16 76 Skrivelse fr svdombud
2003-09-16 77 Kopia av yttrande fr Sachs
2003-09-16 78 Kopia av yttrande fr Mattsson
2003-09-16   Ab 76-78 exp FK till kdnombud
2003-09-19 79-80 Yttrande med bilaga från Lundgren
2003-09-22 81 Kallelse , Sebastian Conradi
2003-09-22   Ab 79-80 exp FK till kdnombud,
2003-10-22   Svdombud meddelas att påm till vt Conradi kommit i retur. Omb medd att han åtk om ev ny adress, samt att omb EV kommer att återkalla vt Mattsson
2003-10-22 82 Kallelse , Sebastian Conradi
2003-10-23 83 Skrivelse fr svdombud
2003-10-23   Ab 83 exp FK till kdnombud
2003-10-23 84 Inställd förh , Sten Mattsson
2003-10-31   Exp påminnelse till Tomas Timander/cc
2003-11-05 85 Skrivelse fr kdnombud
2003-11-05 86 Läkarintyg/ Sambandsbedömning
2003-11-05   Ab 85-86 exp FK till svdombud
2003-11-10 87 Skrivelse fr svdombud
2004-01-09 88 Skrivelse fr kdnombud
2004-01-09 89 Kopia av dom fr Lånsråtten
2004-01-09   Ab 88-89 exp FK till svdombud
2004-01-27   Beställ sal med tillgång till dataskärm, sladdar mm.
2004-02-10   Tel från knomb som undrar varför ab 88-89 endast gått till svomb f.k., han skulle ringa BS/CJ.
2004-02-11 90 skrivelse fr kdnombud
2004-02-11   Ab 90 exp FK till svdombud
2004-02-17 91 Skrivelse fr nytt (?) svdombud
2004-02-17 92 Fullmakt
2004-02-17 93 Registreringsbevis
2004-02-20 94 Kompl bevisuppgift fr svdombud
2004-02-20 95 Kallelse , Tycho Tullberg
2004-02-20   Ab 94 exp FK till kdnombud
2004-02-20 96 Föreläggande, Pontus Svinhufvud
2004-02-20 97 Utlåtande fr Tullberg (fr svdombud)
2004-02-20   Ab 97 exp FK till kdnombud
2004-02-27 98 Skrivelse fr kdnombud
2004-02-27 99 Läkarintyg fr Dr Johansson
2004-02-27 100 Kliniskt diagnos
2004-02-27 101 Trafikskadenämndens hjälptabell
2004-03-01   Ab 98-101 exp FK till svdombud
2004-03-02 102 Skrivelse fr kdnombud
2004-03-02 103 Skrivelse fr svdombud
2004-03-03 104 Protokoll från huvudförhandling
2004-03-03 105 Skriftlig inställning till kärandens yrkanden
2004-03-03 106 Kompletterande CV för Bengt Johansson
2004-03-03 107 Artikel ur Klinik och vetenskap; författad av Bengt Johansson och Ulla Bergholm
2004-03-03 108 Studie från Litauen m. diagram
2004-03-03 109 Innehållsförteckning ur Neurochirurgie - Fachwissen in einem Band
2004-03-04 110 Faktura från bilreparation med skadevärdering och fotografi
2004-03-04 111 Polaroidfotografi
2004-03-04 112 Utdrag ur bok: Nygren m.fl. Kap.8 Risk för kroniska besvär
2004-03-04 113 Brev från Josef Milerad
2004-03-04 114 Utdrag ur bok: Ortopedi: Lindgren och Svensson
2004-03-04 115 Del av Sthlms TR:s dom i mål T 12731-98
2004-03-04 116 Del av Sthlms dom i mål T 2-1607-97
2004-03-04 117 Artikel ur Läkartidningen: Pisksnärtskada.
2004-03-04 118 Socialstyrelsen angående Volle
2004-03-04 119 Kallelse , Per Grane
2004-03-17 120. Läkarutlåtande (fax)
2004-03-18 121 Titelblad - "Nackskador efter bilolyckor"
2004-03-18 122 Referenser till Vårdprogrammet
2004-03-18 123 Artikel - "Läkartidningens nålsöga..."
2004-03-18 124 CD-skiva
2004-03-18 125 Artikel - "Pisknärtsskada."
2004-03-18 126 Diverse artiklar, domar, förarbeten m.m.
2004-03-18 127 Kostnadsräkning från Pontus Svinhufvu3
2004-03-18 128 Kostnadsräkning från Kurt Hagström
2004-04-15   Dom att meddelas kl 13:30
2004-04-15 129 Exp etikett enligt sändlista
2004-04-15 130 DOM
2004-04-15   Aktbil 104 till Emil Dalån avd 12 rotel 8 för redigering /CJ
2004-05-03   Överklagande från kärande gm ombud
2004-05-11   Akt, överklagande + band exp till Hovrätten

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.