SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp

Kommentarer till T 3695-97

Advokat Carl Johan Vahlén
Den skadade skadades 1992, i en voltnings olycka (ej påkörd bakifrån). Bolaget har från början nekat henne inkomst förlust men vitsordade en mindre invaliditet som de sedermera under rättegången tog tillbaka.

Hon har således väntat länge på ett avgörande och haft en pressad ekonomi i 10 år förutom det lidande som skadan innebär.

Den skadade hade bra läkarstöd men som många andra ett symtom fattigt intervall i början. Motparten gjorde gällande att hon pga en tvist med sin arbetsgivare, gått in i ett psykosomatisk tillstånd som accelererat och framkallat hennes fysiska besvär.

Denna inställning tonades senare under själva rättegången ned.

Södra Roslags tingsrätt gav Den skadade fullt bifall till sin talan och tillerkände henne i princip samtliga belopp som yrkats.

Det viktigaste med domen är att tingsrätten fann att hennes läkare hade ett bättre underlag för bedömningen av hennes tillstånd och satte deras trovärdigheten högre ån förtroende läkarnas. Tingsrätten skriver citat " De läkare som i detta fall inte har undersök eller talat med Den skadade måste därför, enligt tingsrättens mening, ha haft sämre underlag för sina medicinska ställningstagande än de läkare som dessutom har undersökt henne.”

För att skadade skall ha framgång i process måste domstolarna ta självständig ställning och pröva målet i sak i stället för att säga som de gör ibland, att eftersom läkarna har olika inställning till sambandet finner tingsrätten inte det styrkt att samband föreligger.

 

 

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.