SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Chronic fatigue Syndrome
Smärta
Syndrom
Temporomandibular

Whiplash syndrom

Grupper av symptom hänförliga till whiplash


Utdrag ur avhandlingen "Whiplash relaterade skador och följdtillstånd - biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem" med tillstånd av författaren dr Gunilla Bring.

Definitionen på ordet syndrom hittar du här!

Kartan är klickbar.


 Grupper av olika symptom som kan hänföras till whiplash


Cervikalsyndromet

-följande symptom kan ingå (Barré, 1926; Decher, 1969; Jackson, 1977)

 • Smärtor i nacken, axlarna, armarna, bröstrygg, bröstkorg, ländrygg, bäcken, ben
 • Stelhet i nacken
 • Huvudvärk
 • Migrän
 • Käkleds- och tuggsmärtor
 • Smärtor i örat, i eller bakom ögat och i ansiktet;
 • Domningar, stickningar och onormala känselsensationer i armar, händer, fingrar och ansikte
 • Svaghet i nacken, armarna och händerna
 • Fumlighet
 • Klumpkänsla i halsen
 • Yrsel
 • Balansrubbningar, balanssvårigheter i mörker eller ojämn terräng
 • Illamående, kräkningar
 • Svimningar
 • Öronsus, lockkänsla i örat
 • Subjektivt synfältsbortfall
 • Subjektiv hörselnedsättning, förändrad ljuduppfattning
 • Attacker då benen bara viker sig
 • Blackoutattacker
 • Extrem trötthet
 • Sömnstörningar
 • Störningar från det autonoma nervsystemet, t ex dimsyn, ackomodationssvårigheter, onormal eller oregelbunden svettning, störd temperaturreglering
 • Oregelbunden hjärtverksamhet
 • Varierande blodtryck
 • Sväljningssvårigheter
 • Röstproblem
 • Andningspåverkan
 • Störd proprioception (tappar saker, snubblar, svårt klara precisionsarbeten, problem att spela fiol, piano, etc.)

PCS - Postcommotionellt syndrom

(eng: post concussion syndrome), enligt -(Evans, 1992a; Lidvall et al, 1974; Rutherford, 1989) är följande symptom vanliga

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Ljus- och ljudkänslighet
 • Öronsus
 • Sömnproblem
 • Irritabilitet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnessvårigheter
 • Onormal trötthet och utröttbarhet
 • Depressivitet
 • Förlorad libido (könsdrift, sexlust)
 • Förlorad förmåga att njuta av sex
 • Förvirringstillstånd
 • Emotionell labilitet
 • Ängslan, oro
 • Humörsvängningar
 • Svårigheter med nya eller abstrakta uppgifter
 • Försämrat logiskt tänkande
 • Försämrad simultankapacitet
 • Glömska
 • Personlighetsförändringar
 • Alkoholintolerans
 • Raseriutbrott
 • Flashbacks (återupplevande av traumat)
 • Mardrömmar
 • Annan värk än huvudvärk
 • Kan inte längre göra upp eller genomföra planer
 • Försämrad intellektuell kapacitet
 • Svårt hitta ord
 • Felsägningar
 • Svårigheter att följa en konversation
 • Sömnstörningar, aldrig utsövd, ökat sömnbehov, etc
 • Fysisk och psykisk stressintolerans
 • Rastlöshet/nervositet
 • Ångestattacker
 • Svimningsattacker

PTSD

(posttraumatic stress disorder - posttraumatiskt stressyndrom) (Brett et al, 1988; Söndergaard, 1993) Övergripande definition: "Response to overwhelming environmental stress"

 • Återupplevande av traumat (psykiskt oftast)
 • Avtrubbning mot omvärlden
 • Minnessvårigheter
 • Minnesförlust
 • Koncentrationssvårigheter
 • Sömnstörningar
 • Mardrömmar
 • Flashbacks (återupplevande av traumat)
 • Störningar i autonoma nervsystemet
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Irritabel colon
 • Muskelsmärtor
 • Emotionell labilitet
 • Svettningar
 • Darrningar
 • Hjärtklappning
 • Illamående
 • Klumpkänsla i halsen

TOS

(eng: thoracic outlet syndrome), 'bröstapertursyndrom', vanliga symptom (Croft, 1995; Lindgren et al, 1995; Sanders et al, 1979)

 • Domningar
 • Diffus armvärk
 • Huvudvärk
 • Skuldervärk
 • Svaghet i armen
 • Nackvärk
 • Bröstsmärtor
 • Raynaud's fenomen - kalla, vita fingrar pga. dålig blodcirkulation, kärlspasm
 • Svullnader i hand och arm

CFS

(Chronic fatigue syndrome), (Bannister, 1988)

Oftast beskrivet efter svår infektionssjukdom, t ex hjärn- eller hjärnhinneinflammation, reumatisk feber eller influensa

 • Muskelsmärtor
 • Muskelsvaghet och
 • Extrem trötthet, framför allt i benen, också i armar och rygg och främst efter ansträngning
 • Koncentrationssvårigheter
 • Extrem uttröttbarhet generellt
 • Domningar i extremiteter och ansikte
 • Dubbelseende
 • Dimsyn
 • Huvudvärk
 • Attacker av svettning
 • Kalla fingrar
 • Förändrad hörselupplevelse
 • Emotionell labilitet

PF

(Primärfibromyalgi), (Olin, 1995)

 • Värk i kroppen (minst 11 av 18 bilaterala, symmetriska punkter)
 • Onormal trötthet
 • Kraftlöshet
 • Sämre av väderomslag, statisk belastning, kyla, stress
 • Sömnproblem
 • Huvudvärk
 • Migrän
 • Stelhet
 • Yrsel
 • Svullnader
 • Domningar, stickningar
 • Stört luktsinne
 • Försämrat minne
 • Irritabel colon

WS - Wallenbergsyndrom

Wallenbergsyndrom är namnet på en symptombild präglad av vissa neurologiska bortfallssymptom med den gemensamma nämnaren att blodflödet täppts till i arteria cerebellaris posterior inferior (efter det engelska namnet förkortat pica) som försörjer delar av hjärnstammen och lillhjärnan. Sluddrigt tal och ataktisk (inkoordinerad) gång är exempel på symptom. Ofta är flera av kranialnerverna involverade, med förlamningar, smärtor eller andra funktionsstörningar i ansiktet och ena kroppshalvan. Symptombilden kan variera p g a olika anatomiska varianter på artärförgreningarna.


Ovanstående syndrom "karta" är hämtat ur dr Gunilla Brings avhandling "Whiplash-relaterade skador och följdtillstånd - Biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem" med hennes tillstånd.

Syndrom

Norstedts stora svenska ordbok

syndrom [-åöm] subst. syndromet syndrom

grupp av symtom som är typiska för viss sjukdom

äv. försvagat som modeord i allmänspråket: manssyndrom

Svenska Akademiens ordlista

syndrom [-åöm] -et; pl. = subst.

kombination av symtom m.m.

 

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.