SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Försäkringsläkaren Lars-Åke Broström
Experter och proffstyckare
Forskare som pratar strunt
Forskningsfusk
Fusk tystas ner
Kammarrätten i Stockholm bidrar till ...
Kan man lita på SBU
Läkarförbundets ovetenskap och beprövade politisering
Starka bevis - men för vad?
Vetenskap är inte bara statistik

Försäkringsläkaren Lars-Åke Broström

Arbetar som försäkringsläkare - sakkunnigläkare för if… och Nordica. Han var (är?) också ordförande för Försäkringsläkarföreningen sedan dess start.

Här följer en kort bakgrund till varför jag ifrågasätter hans trovärdighet.

1997-10-29. Medicinska forskningsrådets expertgrupp för utredning av ohederlighet i medicinsk forskning anser att Lars-Åke Broström gjort sig skyldig till ohederlighet i medicinsk forskning. Han har lämnat felaktig uppgifter och förtigit relevanta medicinska uppgifter varvid förfarandet förstärkts av att det upprepats.

1998-08-31 Medicinska forskningsrådets expertgrupp för utredning av hederlighet i medicinsk forskning anser det utrett att Lars-Åke Broström förfarit oredligt och därigenom åsidosatt god forskningssed genom att lämna felaktiga faktauppgifter som förskönat forskningsresultatet och uteslutit medförfattare.

1998-10-29 samt 1999-01-13 Kammarrätten i Stockholm finner att Expertgruppens två beslut enligt ovan, inte kan anses innebära myndighetsutövning. Det föreligger därför hinder för rättsprövning.

1999-02-04 avtal mellan Umeå universitet och Umeå sjukvård samt professor Lars-Åke Broström med beslut att Broström erhåller tjänsteledighet utan lön t.o.m. dag för ålderspensionering. Han har inte rätt att avbryta tjänstledigheten och kräva återinträde i tjänst

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.