SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

BSC Magasin

Här publiceras intressanta artiklar ur BSC Magasin.

BSC Magasin utges av Belastningsskadecentrum (BSC) i Umeå, en av världens ledande forskningsinstitut för belastningsskador. Belastningsskador och deras uppkomst är av central betydelse när det gäller att förstå orsaken till många arbetsskador.

Artiklarna publiceras med tillstånd av BSC.

BSC Magasin nr 2/2001

  • Även goda redskap kan missbrukas. Prof Håkan Johanssons ledare

  • Stora framsteg i forskningen om belastningsskador/sjukdomar: ”Vi kommer att hitta metoder som får dramatisk effekt”

  • Att överklaga lönar sig ofta. Den som driver en process mot ett försäkringsbolag är i mycket starkt underläge, konstaterar Bengt Johansson, trots det vinner de eller uppnår förlikning i mer än hälften av de fall han har studerat.

  • Belastningsskadade i beslutsprocessen. Vad har samhället försyn på belastningsskador och vilka konsekvenser får det för de skadade?

  • Kan debreifing förebygga arbetsskador? Stress i kombination med monotont och statiskt arbete är med största sannolikheten bidragande orsak till att belastningsskador uppstår. Det var utgångspunkten när Institutionen för psykologi vid Umeå universitet och Belastningsskadecentrum började sitt tvärvetenskapliga samarbete

  • Hypnos påverkar upplevelsen. Man känner sig mer fysiskt uttröttad och mentalt less av ett arbete om man suggererats att uppleva det meningslöst eller tråkigt.

  • ”Kropp, själ och arbete hänger ihop” - Allt oftare drabbas människor av belastningsskador, fortsätter Karl-August Lindgren. Skadorna syns inte på röntgen och de neurofysiologiska fynden saknas, men människan är ändå sjuk och går sjukskriven. Det är problemet i ett nötskal för en belastningsskadad individ. Redan under de första dagarna med patienten frågar vi oss hur skadan kunnat uppstå.

  • Skada eller åldersförändringar? "Första veckan var det arbetsskada. Sedan berodde min värk plötsligt på att jag blivit för gammal".

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.