SkadePortalen / WhiplashInfo

Start ] Uppåt ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Hjälp-Forum ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övriga artiklar, debatt och skrivelser ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Start
Uppåt
Bakgrund till whiplashinfo
Copyright
Partners
WhiplashInfo behöver hjälp
WhiplashInfo Etik
WhiplashInfo har grundlagsskydd
WhiplashInfo.se in under Skadeportalen.se

Copyright

Copyright / upphovsrätt

Whiplash Infos syfte och målsättning framgår av Om WhiplashInfo

WhiplashInfo har utvecklats från en enkel hemsida till att bli en av Sveriges ledande portalerna för sjuka och skadade personer i allmänhet och trafikskadade i synnerhet, med ca 25.000 utgående hyperlänkar och ca 20.000 interna hyperlänkar. I WhiplashInfo - och via länkar från WhiplashInfo - kan skadade, sjuka och anhöriga finna det mesta av intresse för deras olika problemområden.

Jag är medveten om bestämmelserna kring copyright och  upphovsrätten. Detta innebär att jag i första hand väljer material som producerats av Whiplash Info. Beträffande annat material som återfinns på WhiplashInfo så uppger jag källor, datum, författare, tecknare etc med länkar till de samma.

Som helt ideell och ickekommersiell verksamhet har WhiplashInfo inte ekonomiska förutsättningar att erlägga arvoden. Detta innebär att om någon journalist eller författare, vars inlägg eller text publicerats på WhiplashInfo, inte vill ha sitt inlägg publicerat annat än mot betalning, måste jag tyvärr låta dessa inlägg utgå. Publicering sker för att hjälpa sjuka, skadade och anhöriga och samhällsutvecklingen -  inte för att tjäna pengar på andras verk.

Läs gärna detta, samt detta som förklarar lite av bakgrunden till Whiplash Info och varför jag står på barrikaderna för skadade och anhöriga.

Jag respekterar naturligtvis alla som inte önskar sitt material publicerat på WhiplashInfo och ser i så fall genast till att materialet försvinner.

Kontakta då mig

Självfallet är jag beredd att även hörsamma den som önskar sitt namn borttagit från hemsidan om jag får meddelande om denna önskan. Detta erbjudande gäller inte namn som publicerats i tidningsartiklar.

Till de som bidragit med text och bild i någon form på Whiplash Infos hemsida för att komplettera vår helhetssyn i relationen mellan bank, försäkringsbolag eller annan organisation och kund, yttrandefrihet, den enskildes rättstrygghet mm, framför jag mitt tack och uppskattning och överlämnar Whiplash Infos  Ros.

Se Om WhiplashInfo  

Start ] Uppåt ]

Hosted by   Binero AB      Skyddas avESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.