SkadePortalen / WhiplashInfo

Start ] Uppåt ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Hjälp-Forum ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övriga artiklar, debatt och skrivelser ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Start
Uppåt
Bakgrund till whiplashinfo
Copyright
Partners
WhiplashInfo behöver hjälp
WhiplashInfo Etik
WhiplashInfo har grundlagsskydd
WhiplashInfo.se in under Skadeportalen.se

WhiplashInfo har grundlagsskydd

Denna hemsida har  samma grundlagsskydd som Dagens Nyheter och andra medieföretags hemsidor.

Jag har låtit registrera en ansvarig utgivare hos PTS och anser mig uppfylla lagens krav på nyhetsbyråverksamhet.

Därmed omfattas WhiplashInfo av databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att vi fritt kan publicera namn och personuppgifter på nätet, utan samtycke.

Tillsynsmyndighet är inte Datainspektionen, utan Justitiekanslern.

WhiplashInfos syfte framgår bl.a av Om WhiplashInfo, - journalistiska granskning av myndigheter, organisationer och makthavare inom de områden som berör personskador i allmänhet och trafikskador i synnerhet, särskilt de som har koppling till de problembilder som personskadade i allmänhet och trafikskadade i synnerhet ställs inför.

Tomas Alsbro, ansvarig utgivare

Start ] Uppåt ]

Hosted by   Binero AB      Skyddas avESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.