Skadeportalen / WhiplashInfo

Hem ] [ About WhiplashInfo ] [ Behöver Du hjälp? ] [ Försäkring ] [ Juridik och Juristhjälp] [ Läsvärt ] [ Om WhiplashInfo ] [ Skadereglering - Inledning ] [ Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] [ Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt] [Binero Webbhotell - vår värd i cyberrymden ]


Rådgivning och Hjälp

Innehåll

Rådgivning och Hjälp

Medicinsk rådgivning

Juridisk rådgivning eller hjälp

Bedrägerier

Rådgivning och Hjälp

Här får du  hjälp, tips och stöd:  Whiplash Info Hjälp-Forum

Medicinsk rådgivning!

Många frågar mig om råd beträffande symptom och annat av medicinsk karaktär.

Jag är inte medicinskt utbildad och kan därför inte ge några råd i medicinska frågor. Det är också omöjligt för mig att svara på om eventuella besvär har samband med whiplash-trauma eller inte. Sådana orsakssamband kan endast en erfaren (whiplash-erfaren!) läkare svara på och då helst i samråd med en kunnig jurist. Orsakssamband är en juridisk-medicinsk angelägenhet.

Men bland all de mer än 1 300 som hjälper varandra på WhiplashInfo Forum finns mycken erfarenhet att hämta.

Generellt kan man säga att du bör aldrig låta försäkringsbolagets egna läkare avgöra om dina eventuellt kvarstående skador beror på en trafikolycka eller inte, samt hur stort medicinskt invaliditetstillstånd du har kvar efter läkningsprocessen. Glöm aldrig bort att försäkringsbolaget är din motpart! Du bör därför alltid

innan du går med på

efter en anmäld trafikskada. Detta har särskild stor betydelse i det fall du råkat ut för ett whiplash trauma.

Se  här beträffande de intyg som din egen läkare bör skriva

Juridisk rådgivning eller hjälp

Om du behöver juridisk rådgivning - mejla oss på infosnabelawhiplashinfo.se

Se upp för charlataner

Det har kommit till vår kännedom att det nu även i Sverige finns de som öppet påstår sig kunna bota whiplashsyndrom.

Innan ni går på det - be att få minst 5 referenser!

Kan dom inte lämna det till dig  - dra öronen åt dig!

Förebygg Whiplashtrauma!