SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
EU Ombudsmannen kritiserar ministerrådet
Europeiska kommissionen frågar allmänheten
European Ministers of Justice:
Kommissionen ingriper mot svenska sista instanser
Kommissionen och svensk domstolspraxis
Ministerrrådet
Svar på öppen fråga
Recommendation No. R (93) 1
Explanatory Memorandum No.R(93)1
Resolution (75)7
Explanatory (75)7
Resolution (76) 5
Resolution (78) 8

Ministerrådet

Ministerrådet antar nya EU-regler

Ministerrådet (Europeiska unionens råd eller ibland bara rådet) är EU:s högsta beslutande organ.

Ministerrådet representerar de enskilda medlemsländernas regeringar och består av en minister från varje land. Det är inte samma ministrar varje gång ministerrådet träffas, utan olika beroende på vilka frågor som avhandlas. Handlar ministerrådets möte om jordbruk är det varje lands jordbruksminister som deltar, medan det är miljöministrarna som deltar när det är miljöfrågor som ska diskuteras. I vissa frågor krävs att ministerrådet sammanträder på stats- eller regeringschefsnivå. Så är det till exempel när en ny kommission ska utses.

Det är ministerrådet som antar de regler som kommissionen föreslår. I många frågor måste ministerrådet vara överens med parlamentet innan det beslutar. I andra frågor har ministerrådet ensamt beslutanderätt men då ska parlamentet uttala sig om förslaget innan ministerrådet beslutar. Ministerrådet godkänner EU:s budget tillsammans med parlamentet.

Visserligen består ministerrådet av en minister från varje land, men vid många beslut viktas rösterna. Länder med större befolkning har då fler röster än länder med färre invånare. Så gör man vid de beslut som rådet kan fatta med kvalificerad majoritet.

Ministerrådet har sitt säte i Bryssel men håller sina sammanträden i Luxemburg under april, juni och oktober.

Källa: EU Upplysningen

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.