SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att leva med smärta
Communicating Justice Providing Legitimacy
Forskning till Salu
Försäkringsmedicin - Lärobok
Kausalitet
Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv
När livet tog en annan väg
Om Arvodkaterna
Personskadehandboken
Rehabilitering: från tyst kunskap till profession
Ruinmakarna
Rångivarna
Rättssäkerhet inom socialrätten
Shamanens Sång
Skadad i trafiken
Skambankerna
Skrik, suckar och sidointriger
Smerter - en lærebog
Stigfinnaren
Sverige som rättstat
Tjuvarnas Marknad
Trafikmedicin för socialtjänsten
Trafikskadelagen
Ut ur dimman

Kausalitet

Studier i skadeståndsrättslig argumentation

(Beställning kan göras här)

Författare: Mårten Schultz
Disputationsdatum: 2007-02-28
Förlag: Jure Förlag AB, Artillerigatan 67, 114 45
Utgivningsår: 2007
Omfång: 634
Språk: Swedish [sv]
ISBN 978-91-7223-276-8
Pris: Pris: 625 SEK inkl moms
Abstract Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats, i vart fall inte tydligt, av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid.

Denna doktorsavhandling undersöker orsakskravets innebörd och position i skadeståndsrätten. Avhandlingen består av tre delar. Den första delen behandlar orsakskravets kontext och legitimitet. Här beskrivs hur skadeståndsrätten kan beskrivas i termer av korrektiv rättvisa och hur ett sådant rättviseparadigm kan förklara orsakskravets fundamentala roll. I denna del berörs även skadeståndsrättens europeisering och betydelsen av denna utveckling för skadeståndsanalysen. Vidare undersöks orsaksbedömningens ramar och förutsättningar.

I den andra delen skisseras en orsakslära, innefattandes ett försök till formulering av ett orsaksbegrepp. Den tidigare dominerande orsaksläran, sine qua non-uppfattningen (betingelseläran, ekvivalensläran) undersöks och förkastas som ohållbar. Synsättet att orsakskravet i skadeståndsrätten är ett faktiskt (eller objektivt) krav analyseras och försvaras. Mot denna bakgrund föreslås en orsaksmodell som kan hantera betingelselärans problem och som tar orsaksbegreppets faktiska karaktär på allvar. Förslaget kallas för den empiriska orsaksmodellen.

 I den tredje delen prövas den föreslagna orsaksmodellen mot argumentationsmönster i svenska rättskällor. I ett appendix behandlas frågan om ansvar för underlåtenhet

Beställ boken här

WhiplashInfo förmedlar litteratur/studier och avhandlingar inom problemområdena personskador/trafikskador och närliggande intresseområden.
Efter att beställningen kommit in till WhiplashInfo sänds den vidare till respektive författare/förlag som sänder dig boken. Du får då också besked om hur betalningen skall ske
 

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.