SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att leva med smärta
Communicating Justice Providing Legitimacy
Forskning till Salu
Försäkringsmedicin - Lärobok
Kausalitet
Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv
När livet tog en annan väg
Om Arvodkaterna
Personskadehandboken
Rehabilitering: från tyst kunskap till profession
Ruinmakarna
Rångivarna
Rättssäkerhet inom socialrätten
Shamanens Sång
Skadad i trafiken
Skambankerna
Skrik, suckar och sidointriger
Smerter - en lærebog
Stigfinnaren
Sverige som rättstat
Tjuvarnas Marknad
Trafikmedicin för socialtjänsten
Trafikskadelagen
Ut ur dimman

Försäkringsmedicin - lärobok


Redaktörer: Bengt Järvholm Christer Olofsson

Pris: 342  + porto 
Sidor: 269
Tryckår: 2002, revisionsår 2006 
ISBN: 9789144017150
Upplaga: 2

 

 

Beskrivning

En genomsnittlig svensk läkare är varje år inblandad i försäkringsmedicinska frågeställningar som betingar kostnader i storleksordningen 2-3 miljoner kronor. Trots detta ingår inte försäkringsmedicin som eget kompetensområde i läkarnas grundbildning. Enligt en nyligen gjord enkät saknar mer än hälften av läkarna utbildning i vissa basala kunskaper såsom att skriva ett arbetsskadeintyg. Denna lärobok, skriven av 12 experter inom området, avser primärt att svara mot behovet av grundläggande kunskaper inom försäkringsmedicinens område för läkare under utbildning. En central del i en svensk lärobok i försäkringsmedicin är den allmänna försäkringen som bl.a. ligger till grund för sjukpenning och förtidspension. Privata livförsäkringar har funnits i många år, men ställer allt större krav på läkaren i takt med att nya tester utvecklas, bl.a. genetiska som kan förutsäga risker för förtida sjukdom och död. Andra försäkringar, t.ex. privata sjukförsäkringar, har blivit vanligare och frågor kring dessa belyses i boken. Det finns också andra försäkringar som är viktiga ur försäkringsmedicinsk synpunkt och som berör ansvarsfrågor och skadestånd, t.ex. patientförsäkring och läkemedelsförsäkring, vilka också behandlas. Boken innehåller även en översikt överviktiga juridiska frågor, liksom sekretess. Etiska frågeställningar är mycket vanliga inom försäkringsmedicinen och boken avslutas med ett kapitel om etik. Denna andra upplaga av boken har uppdaterats till de förhållanden som rådde i juli 2006. Boken vänder sig i första hand till läkarstuderande men kan även fungera som referens- och uppslagsbok för personer verksamma inom sjukvård, försäkringsbolag och försäkringskassan. Andra upplagan.

Bokens innehåll
Författarpresentation
Introduktion
Definitioner och begrepp
Sjukdom och hälsa - ett allmänt perspektiv
Sjukdom - ett försäkringsmedicinskt perspektiv
Långvarig smärta
Vad är försäkring?
Arbetsförmåga
Invaliditet
Vad är orsakssamband
Allmänna försäkringar
Sjukskrivning, sjukbidrag och förtidspension
Regelverk och administrativa processer
Vad beror sjukfrånvaro på?
Sjukfrånvaro - skillnader mellan kvinnor och män
Klinisk handläggning
Allmänna försäkringar vid utlandsvistelse
Arbetsskadeförsäkring
Handikappersättningar
Privata försäkringar
Privat försäkring - nyteckning
Privat försäkring - skadebedömning
Olycksfalls- och trafikförsäkring
Försäkringar via kollektivavtal
Aktörer inom rehabilitering
Försäkringsmedicin och rehabilitering
Speciella försäkringar
Patientförsäkringen
Läkemedelsförsäkringen
Försäkringsmedicinens juridik och etik
Lagar och avtal - juridiska aspekter
Sekretess
Intyg och utlåtanden
Läkares olika arbetsuppgifter inom försäkringsmedicin
Försäkringsmedicin och etik
Exempel på utformning av invaliditetsintyg
Ordlista
Blanketter

Härmed beställs boken Försäkringsmedicin, enligt nedan:

 

Antal  
För- och efternamn
Ev organisation
Postadress
Adress (forts.)
Postnummer
Ort
Land annat än Sverige
Telefon arb
Telefon bost
FAX
E-mail
URL

Beställningsvillkor

WhiplashInfo förmedlar litteratur/studier och avhandlingar inom problemområdena personskador/trafikskador och närliggande intresseområden.

Efter att beställningen kommit in till Whiplash Info sänds den vidare till respektive författare/förlag som sänder dig boken. Du får då också besked om hur betalningen skall ske

Revised: 07-apr-2011

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.