SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att leva med smärta
Communicating Justice Providing Legitimacy
Forskning till Salu
Försäkringsmedicin - Lärobok
Kausalitet
Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv
När livet tog en annan väg
Om Arvodkaterna
Personskadehandboken
Rehabilitering: från tyst kunskap till profession
Ruinmakarna
Rångivarna
Rättssäkerhet inom socialrätten
Shamanens Sång
Skadad i trafiken
Skambankerna
Skrik, suckar och sidointriger
Smerter - en lærebog
Stigfinnaren
Sverige som rättstat
Tjuvarnas Marknad
Trafikmedicin för socialtjänsten
Trafikskadelagen
Ut ur dimman

Stigfinnaren

Stigfinnaren - tips, trix och produkter för dig som har problem med nacken


Tips, trix och produkter för dig som har problem med nacken.


Förord

Beställning


"Stigfinnaren - en varm bok som väcker känslor; värme, sorgmod, ilska, hopp, humor, smärta och kärlek. En bok som med sin titel uppmuntrar och inbjuder till äventyr, och med sitt innehåll får mig att tänka en extra gång i trafiken'

Kristina Palm, 24 år, med nackproblem

'En bok som förmedlar hopp och möjligheter att leva ett liv du själv styr trots nackskada. Råden och tipsen är enkla, handfasta, utan pekpinnar och bygger på författarnas egna erfarenheter. En bok att återvända till för att få stöd, hjälp och inspiration att lösa dagliga problem'

Kerstin Ejderby Larsson, leg arbetsterapeut

"I mitt arbete som rehabiliteringsläkare kommer jag ofta i kontakt med patienter som lider av kronisk nackvärk. För dessa patienter kommer denna lättlästa och innehållsrika bok att utgöra en värdefull hjälp och vara en "stigfinnare" för ett bättre vardagsliv"

Katarina Stenvinkel, leg läkare,
rehabiliteringsmedicinska Kliniken, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Linda Rose och Ulf Orrenius har skrivit denna bok baserad på egna erfarenheter som nackskadade efter bilolyckor. De är båda ingenjörer som arbetar med teknisk forskning och utveckling; Linda med fokus på ergonomi och personskaderisker, Ulf med tonvikt på ljud och vibrationer.

Förord

Kanske jag finner till slut
en ny väg, inte bara ut
utan med mer mening än förut.

UR EN NACKSKADADS DAGBOK

Att leva med en nackskada innebär att ständigt söka nya vägar för att hantera sin vardag. Situationer som tidigare kunde passera obemärkt, blir plötsligt berg att bestiga. Man är inte ensam om att undra vad som hänt, omgivningen kan också ha svårt att förstå en ny situation; hur kan det komma sig att en människa som till det yttre är sig precis lik, inte klara av att göra samma saker som tidigare?

Jag är väldigt glad över att Linda och Ulf har gjort sig mödan med att skriva denna bok. Den fyller ett stort behov för människor som lever med smärta i nacken. Oavsett om smärtan beror på sviter av yttre våld, eller någon form av belastningsskada. På ett enkelt sätt beskriver författarna vanliga problem och olika sätt att hitta vägar för att kringgå problemen.

Istället för att uppfinna hjulet ännu en gång, kan du som lever med nackskada, tack vare författarnas samlade erfarenheter, hitta nya möjligheter att underlätta din vardag.

Jag vet själv vad det innebär att leva med nackskada - jag bär på flera nackstukningar i min "packning". Både som privatperson och i min profession som läkare har jag många, många gånger funderat varför det på milstolparna efter vägen jag vandrar står: Kunskap, Kamp och Kapitulation.

Under årens lopp har jag lärt mig vad dessa tre ord betyder och vad de står för:

Kunskap om varför alla de konstiga symptomen uppstår hos en nackstukad. Kamp för att finna förståelse: "Du kan inte ha ont, som ser så frisk ut!" Kapitulation: "Att acceptera att jag inte är som förr!"

Kunskapen växer långsamt, kampen känns ofta svår och det kan vara långt till kapitulationen. Tillståndet efter en svår nackstukning kallas i litteraturen för "en medicinsk gåta" och vägen till att acceptera de förändrade livsvillkoren är lång och mödosam. Därför behöver man all hjälp och allt stöd.

Hjälp till att:

  • inte köra genom livet "i 140 knyck"

  • inte "lägga ribban på 2 meter" - ta bort de flesta "jag måste!"

  • stöd när man "fallit igen" och värken förlamar!

Se Stigfinnaren som en praktisk lektion i att hitta vägen till ett drägligare liv med mindre smärta och ökad livskvalitet! Den ger dig, som har problem efter skadan, tips för att underlätta ditt liv i alla situationer, dag såväl som natt. Jag kan knappt hitta ett enda tillfälle i det liv som en nackskadad måste leva, som författarna inte tänkt på! Det skulle möjligen vara att stiga på och av ett tåg med klängiga, slingrande småbarn, nödvändig packning och höga trappsteg!

Stigfinnaren kan faktiskt även ge nyttiga tips till människor med andra smärttillstånd och handikapp, ja till och med tips för att förebygga besvär hos friska människor!

Jag är övertygad om att Stigfinnaren kommer att hjälpa till att göra många människors "Via dolorosa" - Smärtans väg - till något mera av "Via laetitia" - Glädjens väg!

Tack Linda och Ulf för att ni delar med er av era erfarenheter!

Jern Hamberg

Jern Hamberg är överläkare och grundare av Al fta Rehab Center, idag verksam som chef för Alfta Rehab Centers Forskningsstiftelse. Stiftelsen bedriver bl a forskning för att öka kunskaperna om nackskador och hur man behandlar dessa på ett adekvat sätt.


82 sidor, tryckår 2000, Pris 135 kronor. Porto tillkommer.

Beställning av Stigfinnaren

Vänligen, besvara följande (röd text innebär obligatoriska fält):

Namn
Organisation
Adress
Address (cont.)
Ort
Postnr
Land
Telefon, arbetet
Telefon, bostad
FAX
E-post
URL

Hur många exemplar vill du ha?

  exmplar

Beställningsvillkor

WhiplashInfo förmedlar litteratur/studier och avhandlingar inom problemområdena personskador/trafikskador och närliggande intresseområden.

Efter att beställningen kommit in till WhiplashInfo sänds den vidare till respektive författare/förlag som sänder dig boken. Du får då också besked om hur betalningen skall ske.

 


Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.