SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att leva med smärta
Communicating Justice Providing Legitimacy
Forskning till Salu
Försäkringsmedicin - Lärobok
Kausalitet
Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv
När livet tog en annan väg
Om Arvodkaterna
Personskadehandboken
Rehabilitering: från tyst kunskap till profession
Ruinmakarna
Rångivarna
Rättssäkerhet inom socialrätten
Shamanens Sång
Skadad i trafiken
Skambankerna
Skrik, suckar och sidointriger
Smerter - en lærebog
Stigfinnaren
Sverige som rättstat
Tjuvarnas Marknad
Trafikmedicin för socialtjänsten
Trafikskadelagen
Ut ur dimman

Trafikmedicin för socialtjänsten

Trafikmedicin för socialtjänsten

Trafikmedicin är ett ämne som kommer att bli allt mer efterfrågat inom socialt arbete. Kunskap om och erfarenhet av lagarna SoL och LSS bland socialarbetare är en nödvändighet för att rättssäkerhet och sociala stödinsatser ska kunna upprätthållas och utvecklas. Den trafikskadades rättigheter och skyldigheter beskrivs i boken utifrån de upplevelser som 259 handläggare inom området berättat om i en enkätstudie. Åtta huvudtyper av svårigheter och dilemman som LSS-bedömarna särskilt problematiserar redovisas. Boken tar även upp åtgärder och förbättringar som kan utveckla bedömningen och handläggningen av trafikskadade.

Boken vänder sig till socialarbetare, klienter och patienter liksom till läkare och andra professioner inom området rehabilitering.

Jörgen Lundälv är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet.

Han har skrivit en rad fack- och vetenskapsbaserade böcker. Se www.meyers.se

Trafikmedicin för socialtjänsten

- om SoL och LSS

Omfång 80 sidor, format 148 x 190 mm.

ISBN 91-7111-141-7.


Ja tack, sänd mig:

...... ex. av Trafikmedicin....Vårt pris 159 kr.

Moms (6%) och postens porto tillkommer. För rabatter kontakta förlaget.

Beställarens namn: ...................................................

Företag/institution: ...................................................

Postadress: ..............................................................

Postnr Ort: ...............................................................

Telefon: ...................................................................

Signatur: ..................................................................

Skicka in eller faxa beställningen till: MEYERS, Lysgatan 35, 802 86 GÄVLE.

Orderfax 026-14 14 13. E-post: MEYERS

Eller ring oss på tel. 026-10 75 50.

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.