SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att leva med smärta
Communicating Justice Providing Legitimacy
Forskning till Salu
Försäkringsmedicin - Lärobok
Kausalitet
Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv
När livet tog en annan väg
Om Arvodkaterna
Personskadehandboken
Rehabilitering: från tyst kunskap till profession
Ruinmakarna
Rångivarna
Rättssäkerhet inom socialrätten
Shamanens Sång
Skadad i trafiken
Skambankerna
Skrik, suckar och sidointriger
Smerter - en lærebog
Stigfinnaren
Sverige som rättstat
Tjuvarnas Marknad
Trafikmedicin för socialtjänsten
Trafikskadelagen
Ut ur dimman

Skadad i trafiken


av Ola Schönning och Marie Svendelius

 

Pris: 391 kronor inkl porto inom Sverige
 
Sidor: 212 sidor
 
Tryckår: 2007
 
ISBN: 9789144046877

   

Skadad i trafiken

Författarna till boken Skadad i trafiken beskriver här på ett enkelt och lättfattligt sätt vilka regler som gäller och vilken ersättning personer som har skadats i trafiken har rätt till. Med flera exempel gör författarna det krångliga ersättningssystemet begripligt. Detta system gäller inte bara vid trafik-skador utan vid alla de skador där skadeståndsrättsliga regler används (arbetsskador, överfalls-skador, ansvarsskador, patientskador m.fl.). Vissa frågeställningar i boken ges ett lite större ut-rymme. I dessa avsnitt - som ofta är svårbedömbara - redovisas olika uppfattningar mot bakgrund av förarbeten, doktrin, rättfall och cirkulärreferat.

Denna nya upplaga har genomgående uppdaterats efter gällande regelverk och praxis. De ska-deståndsrättsliga reglerna är i vissa delar olika för skadefall som inträffat före respektive efter 2001 - boken täcker in bägge dessa regelverk.

Författarnas tidigare böcker har främst blivit populära bland advokater men även privatpersoner, försäkringsbransch, polis, åklagare, domstolar, socialtjänsten, sjukvården, brotts- offerjourer, skolor m.fl. har praktisk användning av boken.

Skadad i trafiken ges ut av Studentlitteratur och kan beställas genom WhiplashInfo.


Härmed beställer jag boken Skadad i trafiken

Antal Boktitel
Namn
Adress
Adress (forts.)
Ort
Postnummer
Land annat än Sverige
Bost telefon
E-mail

Beställningsvillkor

WhiplashInfo förmedlar litteratur/studier och avhandlingar inom problemområdena personskador/trafikskador och närliggande intresseområden.

Efter att beställningen kommit in till Whiplash Info sänds den vidare till respektive författare/förlag som sänder dig boken. Du får då också besked om hur betalningen skall ske

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.