SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att leva med smärta
Communicating Justice Providing Legitimacy
Forskning till Salu
Försäkringsmedicin - Lärobok
Kausalitet
Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv
När livet tog en annan väg
Om Arvodkaterna
Personskadehandboken
Rehabilitering: från tyst kunskap till profession
Ruinmakarna
Rångivarna
Rättssäkerhet inom socialrätten
Shamanens Sång
Skadad i trafiken
Skambankerna
Skrik, suckar och sidointriger
Smerter - en lærebog
Stigfinnaren
Sverige som rättstat
Tjuvarnas Marknad
Trafikmedicin för socialtjänsten
Trafikskadelagen
Ut ur dimman

Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten

- 10 perspektiv


Red. Lotta Vahlne Westerhäll

Pris: 139.00 SEK
 
Sidor: 308
 
Publiceringsår: 2002

ISBN 9139105423

 

 

I boken anläggs rättssäkerhetsaspekter på olika socialrättsliga frågor som är centrala för arbetet inom socialtjänsten, tvångsvården, den medicinska vården och socialförsäkringsområdet. Boken vänder sig inte bara till dem som praktiskt arbetar med dessa frågor, utan också till de som studerar, undervisar eller forskar i socialrätt.

Detta samlingsverk innehåller tio artiklar skrivna av socialrättsforskare från de juridiska institutionerna i Göteborg, Lund och Uppsala. Författarna ger rättsäkerhetsaspekter på de socialrättsliga frågor som är centrala för dem som arbetar inom socialtjänsten, tvångsvården, den medicinska vården och inom socialförsäkringsområdet.

På socialtjänstområdet diskuteras den statliga respektive den kommunala styrningen av social trygghet utifrån de rättssäkerhetsfrågor som försörjningsbehov ger upphov till. Andra rättssäkerhetsfrågor är den ökade privatiseringen av socialtjänsten och anmälningsplikten. Fostret i fokus? Denna fråga, som ger upphov till många rättssäkerhetsspörsmål, ställs utifrån tvångsvård av gravida missbrukare.

Det nya pensionssystemet diskuteras med utgångspunkt från en ny syn på rättsförhållandet mellan försäkringsgivare och försäkringstagare i den obligatoriska försäkringen.

På socialförsäkringsområdet diskuteras, med utgångspunkt från en rättsfallsundersökning, renodlingen av begreppen sjukdom och arbetsoförmåga och deras konsekvenser. I ett annat kapitel ställs frågan om det är acceptabelt att påtvinga den försäkrade rehabilitering. I fältet mellan socialförsäkringsrätt och arbetsrätt diskuteras frågan om brott mot fri rörlighet av arbetstagare, en rättssäkerhetsfråga som är central för den sociala tryggheten i ett migrationsperspektiv.

På det medicinrättsliga området anläggs rättssäkerhetsaspekter på försäkringsläkaren, som befinner sig i gränslandet mellan juridik och medicin. Rättssäkerhets- och rättsskyddsaspekter tas upp vad gäller vården av icke beslutskompetenta vuxna personer.

Författarna är socialrättsforskare vid de juridiska institutionerna i Göteborg, Lund och Uppsala.

Boken beställs direkt från Jure Bokhandel


BeställningsVillkor: WhiplashInfo förmedlar litteratur/studier och avhandlingar inom problemområdena personskador/trafikskador och närliggande intresseområden. Ingen ersättning utgår till WhiplashInfo för förmedlad litteratur

Efter att beställningen kommit in till Whiplash Info sänds den vidare till respektive författare/förlag som sänder dig boken. Du får då också besked om hur betalningen skall ske.

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.