SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att leva med smärta
Communicating Justice Providing Legitimacy
Forskning till Salu
Försäkringsmedicin - Lärobok
Kausalitet
Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv
När livet tog en annan väg
Om Arvodkaterna
Personskadehandboken
Rehabilitering: från tyst kunskap till profession
Ruinmakarna
Rångivarna
Rättssäkerhet inom socialrätten
Shamanens Sång
Skadad i trafiken
Skambankerna
Skrik, suckar och sidointriger
Smerter - en lærebog
Stigfinnaren
Sverige som rättstat
Tjuvarnas Marknad
Trafikmedicin för socialtjänsten
Trafikskadelagen
Ut ur dimman

Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv


Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv

– slutsatser från en trendanalys

Casten von Otter

Är dagens svenska arbetsliv hållbart på längre sikt? Har människor tillgång till arbetsmarknaden på rättvisa villkor, eller stängs vissa grupper ute av fördomar och diskriminering? Orkar vi, kan vi, vill vi arbeta? Är vi produktiva nog? Varför är sjukskrivningstalen så höga? Är heltidsarbete förenligt med balans i livet?

Det finns en svårtydd motsägelse i svaret på dessa frågor. Ironiskt säger man: Aldrig har vi haft det så bra och mått så dåligt! Å ena sidan har vi en jämförelsevis frisk befolkning, en fungerande ekonomi, relativt hög sysselsättning. Vi har starka partsorganisationer för att säkerställa balansen mellan olika intressen. Å den andra, har vi mycket höga sjukskrivningstal och en betydande utslagning från arbetsmarknaden. Det finns tydliga indikationer på att många vill minska eller hoppa av förvärvsarbetet i förtid. Folk upplever ökad oro för sin egen och allas vår framtid. Vad av detta beror på brister i arbetslivet?

Arbetslivsinstitutet har på regeringens uppdrag analyserat nya trender som inverkar på utvecklingen av ett hållbart svenskt arbetsliv. Resultatet föreligger i två publikationer, antologin ”Ute och inne i svenskt arbetsliv. Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete”, Casten von Otter (red), består av ett tjugotal forskares bidrag, samt denna bok, där Casten von Otter redovisar slutsatser av svensk och internationell forskning om framtidens arbetsliv.

Professor Casten von Otter är sociolog, verksam vid Arbetslivsinstitutet.

Antal sidor: 116


Beställning

Antal Titel

Pris: 170 kronor, exkl moms och frakt

Utdelnings- och faktureringsadress
Namn
 Adress
forts Adress
Ort
State/Province
Postnummer
Land

Revised: 07-apr-2011

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.