SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att leva med smärta
Communicating Justice Providing Legitimacy
Forskning till Salu
Försäkringsmedicin - Lärobok
Kausalitet
Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv
När livet tog en annan väg
Om Arvodkaterna
Personskadehandboken
Rehabilitering: från tyst kunskap till profession
Ruinmakarna
Rångivarna
Rättssäkerhet inom socialrätten
Shamanens Sång
Skadad i trafiken
Skambankerna
Skrik, suckar och sidointriger
Smerter - en lærebog
Stigfinnaren
Sverige som rättstat
Tjuvarnas Marknad
Trafikmedicin för socialtjänsten
Trafikskadelagen
Ut ur dimman

Sverige som rättstat


I internationell jämförelse är Sverige med självklarhet att betrakta som en rättsstat, med fri åsiktsbildning, fungerande rättsväsende och ett system för fredlig övergång av politisk makt. Demokratin är djupt rotad, liksom föreställningen att vi intar en tätposition också i rättsstatssammanhang.

På håll är bilden alltså ljus. Men hur ser det ut vid närmare granskning? Hur sköter sig makten? Klarar den att freda medborgarna från övergrepp? Finns skillnader mellan det som framgår av grundlagar och andra överordnade rättsregler och hur de tillämpas i praktiken? Är den formella makten delad på ett konstitutionellt godtagbart sätt? Kan rättsstatsbygget förbättras?

Utifrån det angloamerikanska rättsstatsbegreppet, med en tydlig maktbegränsning, granskar författaren hur Sverige har påverkats av medlemskapet i EU. Han skärskådar polismakten och kriminalpolitiken, och speglar rättsstaten i relation till medierna.

Krister Thelin är lagman i Skånska Hovrätten och var statssekreterare i justitiedepartementet 1991-1994. Sedan 1997 har han varit engagerad i konstitutionellt institutionshygge på Balkan.

Förord

Begreppet "rättstat" framkallar reaktioner och förpliktar. Inte sällan används det i den inhemska politiska debatten som ett tillhygge. Den rättspolitiska diskussionen utanför de invigdas krets är dock oftast fragmentarisk och grund. I föreliggande rapport görs ett försök att samla ihop de väsentliga delarna: konstitutionen, kriminalpolitiken och massmedierna.

Rapporten ger en bild av Sverige som rättsstat som inte är positiv. Mycket brister, men i ett vidare perspektiv finns också sådant som förtjänar att stå som föredöme. Rapporten är inte i första hand tänkt för dem som vetenskapligt sysslar med frågorna, utan för dem som vill förstå sammanhang utan att ha expertkunskap, exempelvis politiker, journalister och intresserade medborgare.

Rättsstaten det är vi. Och den kan bli bättre. Mycket bättre.

Lund i februari 2001 Krister Thelin

Beställning

Jag vill beställa boken "Sverige som rättstat", av Krister Thelin, ISBN 91-7566-443-7, á  158 kronor

Namn
Organisation
Adress
Adress (forts.)
Ort
Postnummer
Land
Arbetstelefon
Hemtelefon
FAX
E-post
URL

Hur många exemplar vill du ha ... ? Boken kostar 158 kronor stycket


WhiplashInfo förmedlar litteratur/studier och avhandlingar inom problemområdena personskador/trafikskador och närliggande intresseområden.

Efter att beställningen kommit in till WhiplashInfo sänds den vidare till respektive författare/förlag som sänder dig boken. Du får då också besked om hur betalningen skall ske

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.