SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att leva med smärta
Communicating Justice Providing Legitimacy
Forskning till Salu
Försäkringsmedicin - Lärobok
Kausalitet
Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv
När livet tog en annan väg
Om Arvodkaterna
Personskadehandboken
Rehabilitering: från tyst kunskap till profession
Ruinmakarna
Rångivarna
Rättssäkerhet inom socialrätten
Shamanens Sång
Skadad i trafiken
Skambankerna
Skrik, suckar och sidointriger
Smerter - en lærebog
Stigfinnaren
Sverige som rättstat
Tjuvarnas Marknad
Trafikmedicin för socialtjänsten
Trafikskadelagen
Ut ur dimman

Communicating Justice Providing Legitimacy.

The legal practices of Swedish administrative courts in cases regarding sickness cash benefit

Akademisk avhandling av Sara Stendahl, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet.

 Your ALT-Text here Pris: SEK610.00
 
Sidor: 433
 
Utgivningsår: 2003
 
ISBN: 91-7678-548-3
 
Ämnesområde: Förvaltningsrätt
Communicating Justice Providing Legitimacy
The legal practices of Swedish administrative courts in cases regarding sickness cash benefit

På en övergripande nivå handlar avhandlingen om det juridiska systemets funktion i styrningen och reformeringen av moderna välfärdsstater. I fokus finns en analys av domstolarnas roll som konfliktlösare i situationer där det uppstått en konflikt mellan den enskildes behov och kollektiva intressen i mål som rör rätten till sjukpenning.

Arbetet bidrar med en analys som är relevant för tre olika intresseområden:

  1. Det juridiska systemets roll som förmedlare av legitimitet i styrningen och reformeringen av den moderna välfärdsstaten.
  2. Krisen på 1990-talet och dess effekter i form av t. ex. renodlingen av socialförsäkringarna och åtstramningen av kriterierna ”sjukdom” och ”arbetsförmåga”.
  3. Juridikens betydelse i debatten om social och ekonomisk politik och dess realiserande.

En slutsats som dras i studien är att de svenska förvaltningsdomstolarna utgör ett effektivt fungerande system för implementering av socialpolitiska strategier, men det konstateras också att förvaltningsdomstolarna har en potentiell kapacitet att utöva lagen på ett sätt som skulle kunna öka hållbarheten i välfärdsstatens program och att denna potential för närvarande är långt ifrån fullt utnyttjad

The book is on an overarching level confronting the function of the legal system in the governance of modern welfare states. The point of departure is an analysis in which the conflict between individual needs and collective social risks is highlighted, and the role of the courts in resolving this conflict, is in focus.
The work contributes to an analysis relevant to three different areas of interest: 1) Law and governance in modern welfare states and the role played by the legal system as a provider of legitimacy. 2) The Swedish response to the crisis of the 1990s, the introduction of the ‘concentration policy’, the tightening of the criteria of ‘sickness’ and ‘capacity for work’ and the reflection of these policy changes in legal practices. 3) The role of legal science in the debate on social and economic policies and their implementation. Overall, the study concludes that the Swedish administrative court system could be described as an efficient implementation machinery in which social policies are effectuated promptly, but it is also concluded that the administrative courts have a potential capacity to practice law in a way that could increase the sustainability of the welfare state project and that this potential is far from being fully exploited at present

Innehållsförteckning

Beställning av Communicating Justice Providing Legitimacy

Härmed beställs enligt nedan:

Antal exemplar

Namn
Organisation
Adress
Adress (forts.)
Ort
Posnummer
Land annat än Sverige
Tfn arb
Tfn bost
FAX
E-mail
URL

Beställningsvillkor

WhiplashInfo förmedlar litteratur/studier och avhandlingar inom problemområdena personskador/trafikskador och närliggande intresseområden.

Efter att beställningen kommit in till WhiplashInfo sänds den vidare till respektive författare/förlag som sänder dig boken. Du får då också besked om hur betalningen skall ske.

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.