SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Juridik och Juristhjälp ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
Att leva med smärta
Communicating Justice Providing Legitimacy
Forskning till Salu
Försäkringsmedicin - Lärobok
Kausalitet
Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv
När livet tog en annan väg
Om Arvodkaterna
Personskadehandboken
Rehabilitering: från tyst kunskap till profession
Ruinmakarna
Rångivarna
Rättssäkerhet inom socialrätten
Shamanens Sång
Skadad i trafiken
Skambankerna
Skrik, suckar och sidointriger
Smerter - en lærebog
Stigfinnaren
Sverige som rättstat
Tjuvarnas Marknad
Trafikmedicin för socialtjänsten
Trafikskadelagen
Ut ur dimman

Ersättning vid Personskada - Personskadehandboken


Författarna är praktiker i olika företag eller myndigheter inom försäkringsområdet. Redaktör är Anna Eriksson

Pris: 1.854 inkl moms
Sidor: ca 465 sidor 
Upplaga: 14
Utgivningsår: 2005
Revisionsår: 2009
ISBN: 9789144049403

Ersättning vid personskada (tidigare Personskadehandboken, IFU)

Ersättning vid personskada är ett unikt referensverk och utbildningsmaterial som handlar om beräkning av skadeståndsrättslig ersättning för personskada. Framställningen utgår från reglerna i 5 kap. skadeståndslagen, SkL. Dessa regler tillämpas också vid skadereglering enligt bl.a. trafikskadelagen och patientskadelagen samt ersättningsbestämmelserna för läkemedelsförsäkringen och villkoren för TFA/TFA-KL/PSA.

Boken är i första hand praktiskt inriktad och kan med fördel användas av alla som kommer i kontakt med beräkning av ersättning på skadeståndsrättslig grund - personskadereglerare, advokater, biträdande jurister, domstolsjurister, patientföreningar, studerande och den intresserade allmänheten.

Ersättning vid personskada ingår i Bank & Försäkring - IFU som är titlar vilka Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm - IFU.

Personskadehandboken ges ut av Studentlitteratur och kan beställas genom WhiplashInfo.


Härmed beställs följande bok:

Antal Boktitel

Beställningsuppgifter
Namn
Organisation
Adress
Adress (forts.)
Postnummer
Ort
Land (annat än Sverige)
Tel arbete
Fax arbete
Tel bostad
E-postadress
   

BeställningsVillkor: WhiplashInfo förmedlar litteratur/studier och avhandlingar inom problemområdena personskador/trafikskador och närliggande intresseområden.

Efter att beställningen kommit in till WhiplashInfo sänds den vidare till respektive författare/förlag som sänder dig boken. Du får då också besked om hur betalningen skall ske.

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.