SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash]

Google

Sök p?hela Webben

Sök p?Whiplash Info
Oseriösa försäkringsläkare sökes

Försäkringsläkare begick mened

Sverige bryter mot EG-rätten

Skandal inom Försäkringskassan

Utsatt rättsläge för trafikskadade

Förvaltningsdomstolar bidrar till låg tilltro till domstolsväsendet

Skadeportalen/Whiplashinfo upprättades av Tomas Alsbro mellan åren 2001 fram tills hans bortgång sommaren 2015. Sidan förvaltas nu av NRH Trauma Riks till minne av Tomas Alsbro. Läs mer om föreningen på vår hemsida: https://nrhtrauma.se

NRH Trauma Riks är helt beroende av stöd från allmänheten. Alla gåvor till vår verksamhet gör skillnad – stora som små.

Vänligen, ge en gåva till NRH Trauma Riks verksamhet. Gör din insättning på NRH Fonden – Nack-, Rygg- och Hjärnskadefonden via:

Pg: 764001–4
Bg: 5013–5250
Swish: 123-442 82 56

Swish QR-kod

QR-kod: 1234428256

Tack för att du stödjer NRH Trauma Riks!

NRH Informationsbild

Smärtläkaren Jan Lidbeck har skrivit en deckare om en whiplashdrabbad.  Läs den!

Icke undertecknade brev från bolagen är ett oskick

Gång efter annan tvingas vi inse vår utsatthet som patienter - vi är i stort sett maktlösa

WhiplashInfo.se flyttar in under Skadeportalen.se

Advokatarvode efter förtjänst

Begick försäkringsläkaren Gustaf Neander mened?

"Jag vill göra det som står i min makt och förmåga, för att hjälpa andra drabbade att slippa råka ut för de erfarenheter jag själv lärt, och att efter bästa förmåga försöka att hjälpa dessa drabbade och deras familjer." Citat Tomas Alsbro
Tomas Alsbro
Läs Shamanens Sång

Ogrundade påståenden av försäkringsläkare om krockvåld i domstol

Kammarrätten i Jönköping gör bort sig...

Sverige lider av etisk handfallenhetÄldre webbfrågor


Om Whiplash Info

Stöd Wikimedia SverigeKonferenser, möten etc

Nackskadeförbundets Seminarium - den 19 februari 2015 - Lördag och söndag 7-8 mars 2015 i Täby (Läs mer...)

Internationellt Nackskadeseminarium - den 2 april 2012 - (Läs mer...)

Nackskadeseminarium - den 28 augusti 2011 - Nackskadeförbundet Sverige i samverkan med stödgruppen Nackskadade på Åland som tillhör Ålands Invalider.r.f, Finlands nackskadade i huvudstadsområdet Potilas- ja sosiaaliapu ry samt Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN)
22- 22 - 23 september 2011
Sista anmälningsdag 11 september 2011 (Läs mer...)

Problemen kvar för Estoniaöverlevare - den 8 april 2011 - Drygt en fjärdedel av de svenskar som överlevde Estoniakatastrofen 1994 har fortfarande uttalade symtom av så kallad posttraumatisk stress och nedsatt psykisk hälsa. (Läs mer...)

Seminarium: Sambandsbedömning nackskada - den 3 april 2011 - Seminariet kommer till stor del att handla om den ständigt återkommande frågan:
- Hur bevisa samband mellan en nackskada och senare besvär? (Läs mer...)

24-28 aug 2011 Int. Whiplash Trauma Congress - den 25 februari 2011 - Femte International Whiplash Trauma Congress 2011 (Läs mer...)

18 mars 2011 Nackskadeseminarium vid Chalmers - den 7 februari 2011 - Nackskadeförbundet (Läs mer...)

29 okt 2010 - Nackskadeförbundet Seminarium - den 17 september 2010 - (Läs mer...)

28 maj 2010 - Seminarium: Patientskada - den 8 april 2010 - (Läs mer...)

Inbjudan till Seminarium den 10 april 2010 i Borlä - den 12 mars 2010 - Advokaterna Bergh & Staaf (Läs mer...)

-------------------
Alla konferenser, möten, inbjudningar

Forskning med anknytning till skadade, svårt sjuka och funktionshindrade


Att välja försäkringsbolag

Brottsskadeersättning

Bästa boken

Curt Rådström

Den svenska korruptionen

Doktorsavhandling om Whiplahrelateade följdskador

Felbehandling

Forskning

Förebygg Whiplash!

Hjälpmedel

Läsvärt

Månadens länk

OH-bilder om långvarig smärta

Vad sysslar FK med?

Väntetider p?röntgen

Öppet brev 1

Öppet brev 2


web site performance monitorCreeper

Hosted by   Binero AB      Microsoft programvaror

Copyright ?2001-2015 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.