SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Rättsfall

Här nedan finner du intressanta rättsfall.

Rättsfallen är utvalda pga samband eller koppling till personskador/sjukdom. De behöver inte handla om - eller gälla personskador i sak, men innehålla domslut, resonemang eller domskäl som har med personskada eller sjukdom att göra.

Domstolsväsendets rättsinformation publicerar Vägledande avgöranden

HD publicerar sedan 1 januari 2003 sina avgöranden via Internet.

ARN - Allmänna reklamationsnämnden har lämnat en del avgöranden i försäkringsfrågor.

Avgöranden i Europadomstolen


Arbetshjälpmedel

RÅ 1998 ref. 21 - Målnr 11732-1995


Avvisande av talan

HD Mål nr Ö1092-02 (pdf - 104k)


Beviskrav

HD T 2891-99


Bevisvärdering

HD T 2891-99


Bilstöd

RÅ 1996 ref. 46

RÅ 2000 ref 24 - Målnr 3436-1998


Bostadsanpassning

RÅ 1996 ref. 49


Frånvaro från förhandling
(Laga förfall)

HD Ö 639-98

HD Ö 2361-00

HD Ö 2995-01 (Domvilla)


Konkurrerande skadeorsaker
 Sambandsfråga

- referat av tre domslut: 

  • Målnummer T 9081-99

  • Målnummer T 4769-99

  • Målnummer T 1247/98


LSS

RÅ 1997 ref. 28 - Målnr 6688-1995

RÅ 1999 ref. 54 - Målnr 4452-1998

Regeringsrätten mål nr 6733-2000


Omprövning av livränta

HD T 1356-02  =  (NJA 2004 s 279)


Preskription

HD T 3840-98

HD T 4958-98

HD T4743-99

HD T 1866-00


Rättshjälp

HovR T 5361/99 - RH 1999:94

HovR Ö 158/98 - RH 1998:29

HovR Ö 7822-02  - T15318-01

 

NJA 2000 sid. 400 - HD:s beslut meddelades d 13 juli 2000 (mål nr Ö 1063-00).

 

En sammanställning av rättsfall inom rättshjälpen hittar du här.

 


Sjukpenning för företagare

FÖD Mål 657/91:3


Sjukvård inom EU

EG-dom C-444/07

Dom i mål C-157/99 - EG  domstolen

RR 5595-99 (pdf-125kb)

Rätten till sjukvård inom EU vilar på följande dom:

EG dom C 385/99


Skuldsanering

HD - NJA 2003 s.437

RH 2004:78


Vårdbidrag

RR 3300-2000


Överklagningsbara beslut

RÅ 2003 ref. 87


 

Uppdaterad 2009-04-02

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.