SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"
Att tänka på för den skadelidande
Balans mellan tvistande parter
Beslut bör ifrågasättas
Beviskrav
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Ett debattinlägg om handläggningstider..
Europeiska Unionen
Försäkringsfall
Förtroendet för domstolar
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsrätt
HSAN tillämpar redan ...
Högsta domstolen år 2003
Intressanta domar
Jäv, korruption, partisk, subjektiv
Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare
Mänskliga rättigheter - bibliotek
Orsakssamband
Preskription och prekriptionsregler
Rättegången i tvistemål
Rättsskydd eller Rättshjälp
Rättstrygghet
Sambandsbevisning ...
Samhällets juridiska hjälp
Skadestånd och skadestånd
Till Svea hovrätt överklagade personskademål...
Tvist
Vägledande regler om god advokatsed

Att tänka på för den skadelidande

Detta är ett exempel på vad ett juridiskt ombud lämnar till sina uppdragsgivare att tänka på.

Detta borde ha giltighet för alla som står inför en skadereglering av personskador.

(gäller trafikskador, behandlingsskador och ansvarsskador)

Jag kommer att företräda Dig mot försäkringsbolaget. Detta framgår också av den fullmakt Du lämnat mig. Observera att jag inte företräder Dig vad gäller t ex olycksfallsförsäkringar, frågor hos försäkringskassan eller AMF, om vi inte särskilt kommer överens om detta.

Trafikförsäkringsbolaget svarar för de ombudskostnader som uppstår i regleringen mot trafikförsäkringsbolaget.

Följande bör Du göra själv:

  • Kontrollera alltid att Du har rätt sjukpenning från försäkringskassan. Har Du felaktig sjukpenning, anmäl rätt sjukpenning.
  • Är det fråga om en arbetsskada, t ex vid färd till eller från arbetet - anmäl skadan till försäkringskassan och AMF (arbetsgivaren skall dock i första hand hjälpa till med anmälan) i förekommande fall. Skadan skall dock i första hand regleras mot försäkringsbolaget.
  • Kontrollera eventuellt andra försäkringar som kan ge ersättning t ex:

-Tjänstereseförsäkring.

-Gruppförsäkring-olycksfall (fackföreningen, arbetsgivaren). OBS! Både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Fackföreningen/arbetsgivaren skall hjälpa till med anmälan.

-Grupplivförsäkring, förtidskapitalet (fackföreningen, arbetsgivaren). Fackföreningen/arbetsgivaren skall hjälpa till med anmälan. Förtidskapitalet (enkelt eller dubbelt) kan t ex betalas ut vid förtidspension, sjukbidrag eller vid längre sjukperioder.

-Kontrollera om Du är medförsäkrad på annans försäkring.

-Anmäl alltid skadan omgående till de försäkringsbolag som kan komma ifråga.

  • Även om det inte är fråga om en arbetsskada kan Du ha rätt vill viss ersättning från t ex AMF, SPP eller annan avtalsförsäkring för inkomstförlust. Kontrollera detta med arbetsgivaren.
  • Kvitton på utlägg och kostnader skickar Du direkt till försäkringsbolaget för reglering. Sänd dem således ej till oss.
  • Observera att villkoren varierar oerhört mycket mellan olika försäkringar och olika försäkringsbolag. Du måste alltid kontrollera hur Ditt försäkringsskydd ser ut och vilka villkor som gäller.

Uppstår stora merkostnader och/eller vårdhjälp skall Du ansöka om handikappersättning hos försäkringskassan. Du kan också ansöka om bilstöd och bostadsanpassning. Bilstödet söker Du hos försäkringskassan och bostadsanpassningen hos kommunen.

Vissa kostnader som ej ersätts av trafikförsäkringsbolaget kan ersättas av olycksfallsförsäkringarna.

När Du erhåller ett beslut från försäkringskassan, skicka alltid en kopia omgående till mig. Skicka också kopior på förlängd sjukskrivningstid och läkarintyg omgående.

Om det är något Du funderar över kontakta oss på Slaggatan 13, Box 1482, 791 14 FALUN, Tfn 023-70 54 40. Jag ringer sedan upp så snart jag kan. I regel ringer jag upp inom någon dag från det att Du sökt mig. Det kan dock to längre tid beroende på att jag är upptagen av någon långvarig rättegång eller dylikt.

I regel sträcker sig en skadereglering över flera år. Det är lämpligt att vi träffas minst en gång om året och går igenom vad som händer i ärendet. Givetvis har vi i regel kontakt med varandra mellan sammanträffandena. Om Du vill ha ett sammanträffande till stånd, var god kontakta mig.

Vänligen
Advokat Mats Wikner
Advokatfirman Wikner AB

Tänk på att inte alla försäkringsbolag lämnar ersättning för ombudskostnader (i strid med grundtanken i förarbetena till den  nya rättshjälpslagen). Kolla med ditt eget bolag. 

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.