SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"
Att tänka på för den skadelidande
Balans mellan tvistande parter
Beslut bör ifrågasättas
Beviskrav
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Ett debattinlägg om handläggningstider..
Europeiska Unionen
Försäkringsfall
Förtroendet för domstolar
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsrätt
HSAN tillämpar redan ...
Högsta domstolen år 2003
Intressanta domar
Jäv, korruption, partisk, subjektiv
Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare
Mänskliga rättigheter - bibliotek
Orsakssamband
Preskription och prekriptionsregler
Rättegången i tvistemål
Rättsskydd eller Rättshjälp
Rättstrygghet
Sambandsbevisning ...
Samhällets juridiska hjälp
Skadestånd och skadestånd
Till Svea hovrätt överklagade personskademål...
Tvist
Vägledande regler om god advokatsed

Intressanta domar

Här nedan finner du exempel på intressanta domar .

Domarna är utvalda för samband med eller koppling till personskador/sjukdom. De publiceras för att åskådliggöra följande:

  • Hur olika domstolar skriver domar

  • Hur olika domstolar värderar bevisning

  • Hur försäkringsläkares och kärandes vittnens vittnesmål hanteras i domstolar

  • För att visa hur försäkringsläkare agerar i domstolar

Jag kommer även att göra det möjligt för mina läsare att via sin egen dator lyssna på vittnesförhör från domstolarna (i den mån jag får kopior av bandinspelningar från vittnesförhören) för att visa hur försäkringsläkare agerar i domstolar.


Tingsrätten

Dom Angående
T 576-01
T 10209-99

Förvaltningsrätten (fd Länsrätterna)

Dom

Angående

Mål nr 152-99

Utlandsvård

Mål ang vård i annat EU-land  

Hovrätten

Dom

Angående

Mål T 96-03

Ombudsarvode

Regeringsrätten

Dom

Angående

Mål 467-08 - 2010-03-03

Arbetsskada

Mål 4722-08 2010-03-03

Arbetsskada

 

Hem ] Upp ] 2010-03-03 RegR Arbetsskada mål 467-08.pdf ] T10582-01 ] LR_om_ersattning_vid_utlandsvard.pdf ] T 11776-99:6 ] NJA 2002 s 375 (nr46) ] 4978-04 om arbetsskadelivränta ] HD_T4948-2006.pdf ] 2006-12-27_T_4853-03_dom_HD ] T 3695-97 ] T 619-00 ] T 7732-01 ] Mål nr T 1645-05 ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.