SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"
Att tänka på för den skadelidande
Balans mellan tvistande parter
Beslut bör ifrågasättas
Beviskrav
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Ett debattinlägg om handläggningstider..
Europeiska Unionen
Försäkringsfall
Förtroendet för domstolar
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsrätt
HSAN tillämpar redan ...
Högsta domstolen år 2003
Intressanta domar
Jäv, korruption, partisk, subjektiv
Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare
Mänskliga rättigheter - bibliotek
Orsakssamband
Preskription och prekriptionsregler
Rättegången i tvistemål
Rättsskydd eller Rättshjälp
Rättstrygghet
Sambandsbevisning ...
Samhällets juridiska hjälp
Skadestånd och skadestånd
Till Svea hovrätt överklagade personskademål...
Tvist
Vägledande regler om god advokatsed

"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"

Det är rubriken på en artikel i Dagens Nyheter söndagen den 30 oktober 2011.

"Med dagens inkomstgränser för rättshjälp så är vi inte lika inför lagen. Låginkomsttagare har avsevärt sämre möjligheter att driva tvister. Det hävdar Susanne Sjödin, jurist på Rättshjälpsmyndigheten", skriver  DN.

Jissess DN - det var årtionden sedan det fanns någon egentlig form av likhet inför lagen. Se t.ex. Utsatt rättsläge för trafikskadade.

Det DN inriktar sig på är den höga rättshjälpsavgiften och de låga beloppsgränserna som gäller för att ens få komma i fråga för den statliga rättshjälp, som ännu finns kvar efter riksdagens slakt på rättshjälpslagen 1997. Det var det året som riksdagen gjorde rättshjälpen underordnad det privata försäkringsbolagens rättsskydd.

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att inte Dagens Nyheter är utförligare i sin granskning av ämnet. I verkligheten är det i praktiken omöjligt att få Access to Justice.

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.