SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"
Att tänka på för den skadelidande
Balans mellan tvistande parter
Beslut bör ifrågasättas
Beviskrav
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Ett debattinlägg om handläggningstider..
Europeiska Unionen
Försäkringsfall
Förtroendet för domstolar
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsrätt
HSAN tillämpar redan ...
Högsta domstolen år 2003
Intressanta domar
Jäv, korruption, partisk, subjektiv
Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare
Mänskliga rättigheter - bibliotek
Orsakssamband
Preskription och prekriptionsregler
Rättegången i tvistemål
Rättsskydd eller Rättshjälp
Rättstrygghet
Sambandsbevisning ...
Samhällets juridiska hjälp
Skadestånd och skadestånd
Till Svea hovrätt överklagade personskademål...
Tvist
Vägledande regler om god advokatsed

Rättstrygghet

Vad är rättstrygghet?

När jag idag googlade Vad är rättstrygghet? fick jag 1 070 träffar, som vid skumning visade mig att begreppet tolkas mycket varierande även om det grundläggande att känna trygghet inför rättssystemen var det genomgående temat.

Rättstrygghet är ett sammansatt ord som bildas av rätt och trygghet, och är genom synonymer besläktat med det sammansatta ordet rättssäkerhet.

Synonymer enligt Synonymer.se

Rätt - adj. riktig, korrekt, schysst, just, i sin ordning; lämplig, passande, adekvat
(motsatsord: felaktig, fel)

Trygghet - lugn, ro, säkerhet, skydd, garanti

Säkerhet - 1 trygghet, skydd 2 visshet, övertygelse, förvissning, tillförsikt 3 självförtroende, självsäkerhet, auktoritet 4 garanti, pant, borgen, inteckning

I Svenska Akademins Ordbok anges följande:

RÄTTS-TRYGGANDE, p. adj.
(mera tillf.) == -betryggande; särsk.: betryggande i rätts­ligt avseende. HERNBERG Rättsh. 54 (1922).
RÄTTS-TRYGGHET ~⁰², äv. ~²⁰. trygghet i rättsligt avse­ende; gm rättsväsendet skapad trygghet;

jfr -säkerhet.
SDS 1888, nr 584, s. 3.
Rättstryggheten ställer på växeln stränga formkrav. HERNBERG Rättsh. 386 (1922).
TSvLärov. 1942, s. 188.

Wikipedia beskriver Rättstrygghet på följande vis:

Rättstrygghet, medborgarens säkerhet att få medborgerliga rättigheter tillgodosedda inom rättsväsendet.

Rättstrygghet anses vara en av förutsättningarna för demokrati. Om rättstrygghet saknas finns risk att politiker och andra makthavare utnyttjar rättsväsendet för att döma oskyldiga. Rättstrygghet är också ett hinder för en fungerande samhällsekonomi, eftersom ett sunt affärsliv förutsätter upprätthållandet av vissa normer, exempelvis "pacta sunt servanda", vilket i sista hand garanteras institutionellt av en okorrumperad civilrätt.

Till förutsättningar för rättstrygghet räknas bland annat:

Se även [redigera]

Justitiemord
Rättssäkerhet

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.