SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"
Att tänka på för den skadelidande
Balans mellan tvistande parter
Beslut bör ifrågasättas
Beviskrav
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Ett debattinlägg om handläggningstider..
Europeiska Unionen
Försäkringsfall
Förtroendet för domstolar
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsrätt
HSAN tillämpar redan ...
Högsta domstolen år 2003
Intressanta domar
Jäv, korruption, partisk, subjektiv
Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare
Mänskliga rättigheter - bibliotek
Orsakssamband
Preskription och prekriptionsregler
Rättegången i tvistemål
Rättsskydd eller Rättshjälp
Rättstrygghet
Sambandsbevisning ...
Samhällets juridiska hjälp
Skadestånd och skadestånd
Till Svea hovrätt överklagade personskademål...
Tvist
Vägledande regler om god advokatsed

Balans mellan tvistande parter

2011-09-20

I åratal har obalansen mellan tvistande parter framhållits som ett problem vid bl.a. oenighet vid personskadereglering. Det har motionerats om det i riksdagen och det har skrivits spaltmeter om det i olika nya media. I bland har Uppdrag Granskning eller liknande program tagit upp problemet - men inget har hänt.

Idag noterade jag ett pressmeddelande om att ...

Regeringen tillsätter utredning om översyn av reglerna om tvister i samband med uppsägning

Pressmeddelande
15 september 2011
Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen har i dag tillsatt en särskild utredare som ska se över regelverket kring tvister i samband med uppsägning och lämna förslag på hur kostnaderna för arbetsgivare vid sådana tvister kan begränsas. Detta är en del i regeringens arbete för att främja nyanställningar. Att begränsa kostnaderna vid tvist om uppsägning var ett av löftena i Alliansens valmanifest inför riksdagsvalet 2010.

- Det är viktigt att våra regelverk har en god balans mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen och att de regler som tillämpas vid tvister om uppsägning är förutsägbara. Annars finns det en risk att företagen avhåller sig från att anställa, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. (mina markeringar)

I uppdraget ingår bland annat att

  • kartlägga hur tvister som uppstår i samband med att en anställning avslutas hanteras i praktiken och bedöma vilka problem nuvarande regelverk medför,
  • föreslå åtgärder som minskar arbetsgivarens kostnader vid tvist om uppsägning och leder till ett mer förutsägbart regelsystem,
  • bedöma vilka konsekvenser de föreslagna åtgärderna får för arbetsgivarens vilja att anställa, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen kommer att ledas av Jonas Malmberg, professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt vid Uppsala universitet. Senast den 28 september 2012 ska utredningsbetänkandet lämnas.

Kontakt

Cherine Khalil
Pressekreterare hos Hillevi Engström (m)

Det gällde alltså tyvärr inte tvister mellan banker och försäkringsbolag och deras kunder.

Här kan du läsa utredningens direktiv

 

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.