SkadePortalen / WhiplashInfo

Hem ] Upp ] About WhiplashInfo ] Behöver Du hjälp? ] Försäkring ] Läsvärt ] Om WhiplashInfo ] Skadereglering - Inledning ] Whiplash - pisksnärt - nakkesleng ] Övrigt på WhiplashInfo ] [Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hem
Upp
"Allt färre får hjälp att driva en juridisk tvist"
Att tänka på för den skadelidande
Balans mellan tvistande parter
Beslut bör ifrågasättas
Beviskrav
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Ett debattinlägg om handläggningstider..
Europeiska Unionen
Försäkringsfall
Förtroendet för domstolar
Förvaltningsprocessen
Förvaltningsrätt
HSAN tillämpar redan ...
Högsta domstolen år 2003
Intressanta domar
Jäv, korruption, partisk, subjektiv
Låt staten ta ansvar för förs'kringsläkare
Mänskliga rättigheter - bibliotek
Orsakssamband
Preskription och prekriptionsregler
Rättegången i tvistemål
Rättsskydd eller Rättshjälp
Rättstrygghet
Sambandsbevisning ...
Samhällets juridiska hjälp
Skadestånd och skadestånd
Till Svea hovrätt överklagade personskademål...
Tvist
Vägledande regler om god advokatsed

Mänskliga rättigheter - bibliotek

Källa: Regeringens webbplats för Mänskliga Rättigheter

Den svenska handikapprörelsens alternativrapport till mr-kommittén

Den svenska handikapprörelsens rapport till Kommittén för de mänskliga rättigheterna, antagen av Handikappförbundens samarbetsorgan den 29 mars 2007.

Läs mer via denna länk till MR Forum

Ladda ned dokumentet via denna länk

Större internationella konventionerna om mänskliga rättigheter:

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 1950

Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, 1951

Den europeiska sociala stadgan, 1961, reviderad 1996

Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, 1965

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 1966

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, 1966

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 1979

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 1984

Konventionen om barnets rättigheter, 1989

Hem ] Upp ]

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.